Zasada stawianie domów

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Potrzeba nasypów murów oporowych itp. urządzeń, to bardzo kosztowne i utrudniające dodatnie rozwiązanie plastyczne ogrodu. W szczególności dotyczy to małych ogródków przy przeciętnych niewielkich domach miejskich. Z powyższych powodów przyjmiemy za zasade stawianie domów, względnie zakładanie dłuższych stron bloku urbanistycznego, Racjonalne i zadowalające pod względem architektonicznym rozplanowanie terenu o ostrych spadkach natrafia często na przeszkody innej natury, Na spadkach tych z trudem utrzymuje sie roślinność, gdyż wody deszczowe z łatwością rozmywają i znoszą warstwę urodzajną ziemi, a umocnienie jej wymaga nieraz trudnych i kosztownych zabiegów technicznych. Jednocześnie stawianie zwartego szeregu domów wzdłuż warstw u podnóża dużego spadku, staje się niewlaściwym ze względu na ewentualność zalewu dolnych kondygnacji domów i konieczność przepuszczenia wód deszczowych i Śniegowych w naturalnym kierunku w dół, po istniejącym zboczu. Natomiast odprowadzenie kanałowe wód wpływających nieraz w bardzo dużych ilościach i w bardzo krótkim przeciągu czasu wymaga zawsze znacznych nakładów i nie chmury; szybkim topnieniu wielkich śniegów itp. Omówione tu trudności wystąpią w formie ostrzejszej, o ile rozważymy budowę większego zespołu łącznie z ulicami mieszkaniowymi. Rozwiązania tego rodzaju wymagają w każdym wypadku szczegółowego przestudiowania tak samej budowy domu, jego formy i konstrukcji, jak również budowy ulicy, jej układu oraz urządzeń wyposażeniowych ściśle z nią związanych, jak: kanalizacja, wodociąg, tor tramwajowy itd. Oczywiście, trudne te zadania konstrukcyjne mogą dać w wyniku doskonałą formę architektoniczną, jednakże wykażą zawsze ujemne skutki gospodarcze w postaci wzrostu kosztów budowy. Z rzeźbą terenu wiąże się nieraz nośność gruntu budowlanego. Możność obciążenia gruntu do pewnych tylko określonych i niewielkich granic może wpłynąć decydująco na sposób zabudowy. Należy przy tym zwrócić uwagę, że sztuczne fundamentowania podnoszące nośność gruntu daja się przeważnie stosować w wypadkach wyjątkowych, dla gmachów wielkich i kosztownych, natomiast nie powinny być przewidywane ze względów gospodarczych dla przeciętnej parupiętrowej zabudowy dzielnic mieszkaniowych. [podobne: centralna informacja ksiąg wieczystych, centralna informacja ksiąg wieczystych projektowanie, centralna informacja ksiąg wieczystych wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych koksztys wniosek o przyłączenie do sieci gazowej

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved