Kształtowanie możliwie długich bloków

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W tym wypadku należy linię prowadzić w bloku bezpośrednio przylegającym do głównej arterii komunikacyjnej, aby wytworzyć dla podróżnych dogodne i szybkie dojście do przystanków urządzonych w ulicach poprzecznych. Kształtowanie możliwie długich bloków 0 350—500 m lub nawet dłuższych będzie tu również harmonizowało z zasadami prowadzenia linii kolejki. Umożliwi ono osiąganie maksymalnych szybkości i zapewni zupełnie bezpieczeństwo ruchu na torze, leżącym w głębi działek i izolowanym żywopłotami, ogrodzeniami itp. Również na terenach falistych prowadzenie tego typu linii daje wyjątkową łatwość przechodzenia z poziomu terenu do wykopu lub nasypu, w zależności od warunków miejscowych. Odbywa się ono wtedy w długości bloków i nie koliduje na skrzyżowaniach z poziomami normalnych arterii ulicznych, zabudowań itd. Kształtowanie domu, działki i bloku. Ustalenie warunków komunikacyjnych oraz zakresu i możliwości wyposażenia miejskiego danego terenu poprzedza dalszy i najważniejszy etap naszej pracy, tj. kształtowanie architektoniczne domu, działki i bloku. Pojęcie domu i działki, na której dom ten się wznosi łącznie z przynależną doń przestrzenią wolną, jest jasne. Natomiast pojęcie bloku w znaczeniu urbanistycznym wymaga pewnego omówienia. Blokiem nazywamy przestrzeń kilku lub kilkunastu nawet hektarów, skomponowaną celowo i odpowiednio do potrzeb miejscowych, organicznie związaną z terenem i siecią komunikacyjną. Zaznaczone wyżej jednolite odcinki arterii komunikacyjnych, których długość wynika racjonalnie z charakteru ruchu, tworzą pewną, określoną skalę bloku. Stosunkowo drobny, ale celowo zbudowany blok w mieście Średniowiecznym miewał długości 100—200 m. W mieście dzisiejszym długość tę możemy przyjąć na 350—500 metrów, przerywając ja ewentualnie uliczkami pieszymi lub ulicami drugorzędnymi o ruchu jednostronnym. Głębokość bloku stanowi co najmniej dwukrotnie wziętą głębokość działki. Granice działek winny być prostopadłe lub prawie prourbanistycznego podstawowy element wielkiej kompozycji dzielnicy i całego miasta. Znakomite przykłady miasta antycznego, średniowiecznego lub czasów Odrodzenia oświetlają jego istotę, widzianą przez pryzmat innych czasów, ludzi i odmiennego ustroju społecznego i gospodarczego. [przypisy: efli kościan, mrowka tarnow, tapeta do pokoju dziecka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: efli kościan mrowka tarnow tapeta do pokoju dziecka

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved