Program budownictwa mieszkaniowe

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W ten sposób powstaje zwarty program budownictwa mieszkaniowego dla najszerszych warstw ludności miejskiej, tak w odniesieniu do miasta istniejącego, z jego licznymi wadami, jak również w odniesieniu do miasta odbudowywanego po zniszczeniach wojennych, lub zakladanego na nowo osiedla lub dzielnicy. Program ten winien uwzględnić z jednej strony potrzeby indywidualne człowieka i jego rodziny, z drugiej zaś — liczne stosunki społeczne, które gę wiążą w różnych płaszczyznach z otoczeniem. W odniesieniu do miasta istniejącego, program ten obejmie naprawę i podniesienie stanu istniejącego w mieszkalnictwie pod względem zdrowotnym, technicznym i architektonicznym, tj. naprawe i przebudowę domów i całych bloków urbanistycznych, ich nowoczesne wyposażenie techniczne, zapewniające choćby najkonieczniejszy komfort mieszkaniowy, oraz planowe urządzenie i budowe instytucji i budynków, służących różnorodnym kształtom i potrzebom życia społecznego. Złobek i przedszkole, kościół i teatr, sala zebrań, stadion i szpital oraz szereg innych urządzeń będą stanowiły na Odpowiednim szczeblu nieodzowne składniki nowoczesnego zespołu mieszkaniowego, zależnie od jego skali, tj. liczby ludności. W drugim wypadku, tj. w odniesieniu do osiedla nowo zakładanego na terenie niezabudowanym, oba jego podstawowe składniki, tj. mieszkanie i wszelkie urządzenia życia społecznego powinny być skomponowane w jedną całość, organizującą pełnię życia człowieka i jego rodziny w mieszkaniu i w jego licznych i bliskich stosunkach społecznych z otoczeniem w bliższym lub dalszym zasięgu. W tym kierunku już przed kilkunastu laty prowadzono studia urbanistyczne w U. S. A. w celu utworzenia pewnego zespołu, pewnej ilości budynków mieszkaniowych organicznie sprzężonych z odpowiednimi urządzeniami o charakterze społecznym. W ten sposób powstało pojęcie «jednostki sąsiedzkiej» (Neighbourhood Unit), która obejmuje obszar kilkunastu ha i odpowiada zaludnieniu paru tysięcy mieszkańców. Za punkt wyjścia zespolenia takiego obszaru miejskiego i danej ilości ludzi uznano sprawę wspólnego wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży szkolnej. [patrz też: gruntowy wymiennik ciepła cena, aranżacja wnętrz, piasek gliniasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacja wnętrz gruntowy wymiennik ciepła cena piasek gliniasty

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved