Głazy narzutowe

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W północnych dzielnicach Polski poważne znaczenie w budownictwie mają głazy narzutowe, czyli pospolity kamień polny. Są to często dużej wielkości głazy i otoczaki, naniesione z półwyspu Skandynawskiego przez lodowce, które w czwartorzędzie kilkakrotnie spływały na nasze ziemie. Głazy i otoczaki, które znajdowane są obecnie, są głównie pochodzenia magmowego i metamorficznego z nieznaczną domieszką skał osadowych. a więc będą to granity różnego rodzaju i barwy, sjenity, ciemne gabra i dioryty, porfiry i bazalty, a ze skał metamorficznych gnejsy i amfibolity. Jak wiadomo skały rodzime w Polsce są zgrupowane w południowych częściach kraju zaś północ jest ich całkowicie pozbawiona. Z tego względu głazy narzutowe, znajdujące się na miejscu, uzupełniają w pewnym stopniu te braki i stanowią cenny i wytrzymały materiał budowlany, z którego wznoszono nawet duże budowle- jak np. kościół św. Prokopa w Strzelinie. W północnej, a nawet W środkowych częściach kraju występują liczne skupiska głazów narzutowych zbyt liczne, żeby je tu wymieniać, stanowiące źródło zaopatrzenia, w kamień budowlany dla bliższych okolic. Skały osadowe powstały ze scementowania luźnego materiału, który zgromadził się w jednym miejscu. Tym luźnym materiałem mogła być rozkruszona skała pierwotna lub osady biochemiczne, czyli osady szczątków organizmów zwierzęcych lub roślinnych. Wyróżnia się więc skały osadowe pochodzenia mechanicznego pochodzenia organicznego i pochodzenia chemicznego. czyli skały które wykrystalizowały z roztworów wodnych. Skały osadowe pochodzenia mechanicznego powstały, jak już powiedziano z rozkruszonych i następnie scementowanych skał pierwotnych, są to więc skały wtórne. Własnośc i ich zależeć będą od jakości rozdrobnionego materiału, od stopnia rozdrobnienia tego materiału i wreszcie od ilości i jakości spoiwa, które scementowało okruchy na mniej lub więcej twardą skałę. [więcej w: montaż grzejnika cena, montaż grzejnika cena Wrocław, montaż grzejnika cena Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diagmed włocławek gabloty informacyjne montaż grzejnika cena

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved