Piaskowce

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W grupie skał osadowych pochodzenia mechanicznego największe znaczenie dla budownictwa będą miały te skały, w których rozdrobnienie podzieliło materiał pierwotny na ziarna poszczególnych minerałów. Należeć tu będą przede wszystkim piaskowce, składające się z ziarn piasku, utworzonego prawie wyłącznie z- kwarcu, minerału, który jest jednym z najbardziej odpornych na wietrzenie i ścieranie. Piaskowce są od setek lat stosowane na całym świecie do celów budowlanych, architektonicznych i rzeźbiarskich. Jest to naturalny skutek obfitego występowania tych skał w skorupie ziemskiej oraz znacznie łatwiejszego wydobycia i obróbki w porównaniu ze skałami magmowymi.W Polsce skały piaskowcowe wykazują obficie w południowej połaci kraju, sięgając do obszarów centralnych. Ma to duże znaczenie ze względu na zmniejszenie kosztów transportu. Znaczenie piaskowców do celów budowlanych zależeć będzie głów nie od rodzaju lepiszcza, które spoiło i scementowało luźne ziarna piasku, Rozróżnia się lepiszcza krzemionkowe (koloidalna lub krystaliczna krzemionka S102) wapienne (CaC03), ilaste o zmiennym składzie chemicznym i wreszcie lepiszcze żelaziste występują ce przeważnie jako domieszka do innych lepiszcz , Wymienione lepiszcze występować mogą samodzielnie jak również w różnych połączeniach z innymi. Rozróżniać Więc będzie- my piaskowce o lepiszczu krzemionkowym, krzemionkowo-ilastym, krzemionkowo-wapiennym, wapiennym, marglistym, wapienno-ilastym itp. Przy czym zasadniczo najtrwalsze będą piaskowce o spoiwie krzemionkowym, a najsłabsze o spoiwie ilastym. Lec z nie tylko chemiczna natura spoiwa decydować będzie o wartości i przydatności skały piaskowcowej do celów budowlanych. Ważną rolę odgrywać będzie ilość spoiwa, wystarczająca lub nie wy- starczająca do wypełnienia wszystkich przestrzeni między ziar- nami piasku oraz jednorodność tego spoiwa w skale. W skałach piaskowcowych będziemy więc spotykali np. piaskowce o skąpym lepiszczu krzemionkowym, niewypełniającym całkowicie przestrzeni między ziarenkami piasku i w rezultacie o słabszych cechach technicznych niż np. piaskowiec o obfitym lepiszczu wapiennym. [przypisy: montaż grzejnika cena, montaż grzejnika cena Wrocław, montaż grzejnika cena Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diagmed włocławek gabloty informacyjne montaż grzejnika cena

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved