Urządzenia wyposażenia terenu

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Sprawy dogodnego układu samych linii i przystanków, zabezpieczenie ruchu pieszego, kołowego i rowerowego, zdecydowanie ewentualnej potrzeby skrzyżowań dwupoziomowych — oto szereg punktów związanych bezpośrednio ze sposobem zabudowy terenu i rozmieszczenia na nim ludności. Ze sprawą sieci komunikacji łączy się zwykle sprawa urządzeń wyposażenia terenu. Brukowane powierzchnie ulic, kanały, wodociągi, linie przewodów elektrycznych Światła i siły, telefonicznych i gazowych stanowią organicznie związaną i skomplikowaną sieć, która obejmuje teren dzielnicy mieszkaniowej i przenika do podstawowej komórki organizmu miejskiego, tj. do mieszkania. Układ ogólny tych sieci opracowany przez właściwych rzeczoznawców wszedł już poprzednio w zakres całości projektu urbanistycznego i wynika z podziału terenów na budowlane i niebudowlane oraz ze szczegółowego ich przeznaczenia. W obecnie omawianym polu pracy pozostaje jednak do rozwiązania dalsze i bardziej szczegółowe studium tych zagadnień. Polegają one na technicznym i ekonomicznym sharmonizowaniu zabudowy terenu i jego wyposażenia. Jeżeli porównamy teren wiejski z miejskim, to spostrzeżemy przy badaniu działki budowlanej zasadniczą różnicę w jej wartości i cenie rynkowej. Wypływa ona w pierwszym stopniu z różnicy wyposażenia, a w drugim stopniu z przynależności do miasta, jako jednolitego organizmu społecznego i warsztatu pracy produkcyjnej. Stojąc na stanowisku konieczności dostarczenia dogodnego mieszkania dla wszystkich mieszkańców miasta, a nie tylko dla pewnej tak czy owak uprzywilejowanej jego grupy, musimy dążyć do tworzenia racjonalnej, przystępnej wartości i ceny działki, domu i mieszkania. Wartość wyposażenia technicznego terenu jest wielokrotnie wyższa od jego wartości jako terenu kultury rolnej lub leśnej. Tę ostatnią możemy przyjąć w obecnych warunkach jako równą kilkunastu lub kilkudziesięciu groszom za metr kwadratowy, gdy wartość i cena wyposażenia zależnie od celowości i konstrukcji poszczególnych rozwiązań oraz cen miejscowych, wyraża sie w kilku lub kilkunastu złotych w złocie za jeden metr kwadratowy terenu. [patrz też: centralna informacja ksiąg wieczystych, centralna informacja ksiąg wieczystych projektowanie, centralna informacja ksiąg wieczystych wnętrz]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych koksztys wniosek o przyłączenie do sieci gazowej

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved