Linie doprowadzająca komunikację

Filed Under: Uncategorized    by: admin

O ile w danym budynku i w całości bloku nie ma sklepów, biur, instytucji publicznych itp. urządzeń, wymagających bezpośredniej styczności z arteria i jej ruchem, odsuwamy domy mieszkalne od niej jak najdalej. Traktujemy arterie jako linie doprowadzająca komunikację do właściwych ulic mieszkaniowych, ale bynajmniej nie przypisujemy jej roli kierowniczej w kształtowaniu zabudowy, Czynimy to tym bardziej stanowczo i bezwzględnie, Że tylko w niewielu wypadkach kierunek arterii może podlegać tym czynnikom przyrodzonym technicznym (światło, spadki terenu itp.), jakim winien podlegać dobrze sytuowany dom i blok urbanistyczny. I dlatego, obok sytuacji szeregu domów wzdłuż arterii, dążymy raczej do sytuacji prostopadłej lub choćby nawet skośnej. Nie wyłącza to oczywiście ustawienia wzdłuż arterii tych fragmentów bloku, których funkcje łączą się z jej ruchem, jak sklep, biuro, budynek instytucji publicznej itp. Inaczej sie przedstawia sprawa linii drugiej i trzeciej grupy, W dotychczasowych planach miasta były one prowadzone przeważnie przypadkowo bez najmniejszego związku z otaczającymi blokami i poszczególnymi zabudowaniami. Jeżeli zaś były prowadzone w terenie jeszcze nie zabudowanym, to często nie uwzględniały w najmniejszym nawet stopniu przyszłych możliwości jego rozwoju w konstrukcji i formie. Wynikiem tego są liczne komplikacje techniczne, kolejki miejskiej między blokami. znaczna kosztowność budowy w terenach przylegających do linii komunikacyjnych i wreszcie wyjątkowa nieraz brzydota i chaotyczność krajobrazu towarzysząca wjazdowi kolejami i kolejkami do miasta współczesnego: brudne podwórka, odłogiem leżące nie zabudowane działki, śmietniska, skośnie ścięte szczyty domów i poczucie ponurego życia ich mieszkańców, niepokojonych grzmotem setek i tysięcy pociągów, a zatruwanych dymem parowozów. Przy właściwym ujęciu całości planu już. sam układ ogólnej sieci linii drugiej i trzeciej grupy powinien przewidzieć pasma gruntów odpowiednio przygotowanych do przyjęcia urządzeń technicznych kolejowych i samego ruchu. Z punktu widzenia kształtowania bloku wskazane jest prowadzenie tych linii na pasmie odpowiednio przewidzianym w środku bloku. [przypisy: centralna informacja ksiąg wieczystych, centralna informacja ksiąg wieczystych projektowanie, centralna informacja ksiąg wieczystych wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych koksztys wniosek o przyłączenie do sieci gazowej

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved