Podpora montazowa zawierala dwa slupy z odrebnymi fundamentami

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Podpora montażowa zawierała dwa słupy z odrębnymi fundamentami. Słup miał przekrój skrzynkowy o zewnętrznych wymiarach 91 X76 cm i spoczywał na ruszcie z belek stalowych, posadowionych na 2 palach betonowych. Ruszt był wykonany z 4 belek umieszczonych pod każdym słupem wzdłuż mostu oraz z ułożonych na nich 4 belek poprzecznych, łączących oba fundamenty. Ponadto przyjęto drewniane stężenia oraz bale do wyrównania wysokości podpór. Powodem katastrofy była prawdopodobnie utrata stateczności belek poprzecznych rusztu. Drewniane stężenia nie były w stanie wytrzymać bocznego obciążenia belek. Utrata stateczności została ułatwiona przez brak skutecznych usztywnień w miejscach podparć belek. Było to następstwem błędu w obliczeniach statycznych: przyjęto omyłkowe grubości średników i półek belek. Ponadto źle określono wytrzymałości podpory na siły poprzeczne. Błędy te stwierdzili projektanci jeszcze przed katastrofą, na co wskazywały adnotacje na rysunkach roboczych, ale nie wyciągnęli z tego bezzwłocznie wniosków. Katastrofa opóźniła zakończenie budowy obiektu o 6 miesięcy. Pomyłka w projekcie została wykryta przy budowie mostu koło Pittsburga w 1968 r. , gdzie stwierdzono 4-metrową różnicę poziomu pomostu i drogi po jednej stronie przekraczanej doliny. W związku z tym trzeba było zwiększyć pochylenie podłużne konstrukcji przęseł i zmienić trasy dojazdów na obu stronach doliny. [patrz też: gładź gipsowa cennik, viega advantix, magnolia budzów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: gładź gipsowa cennik magnolia budzów viega advantix

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved