Niektóre kry, zatrzymane przez podpory mostu i naciskane przez plynace za nimi tafle lodowe, wynurzaja sie z wody nawet do polozenia pionowego i spietrzaja sie przed podporami

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Niektóre kry, zatrzymane przez podpory mostu i naciskane przez płynące za nimi tafle lodowe, wynurzają się z wody nawet do położenia pionowego i spiętrzają się przed podporami. Przed mostem powstaje zator lodowy przegradzający rzekę, wspierający się o podpory. Woda w rzece przybiera. Nawet w akwenach z wodą stojącą występują znaczne obciążenia dynamiczne podpór przez pola lodowe pchane silnym wiatrem. Siły takie działają, gdy woda zamarza tylko pomiędzy niektórymi filarami, tam gdzie prędkość przepływu jest mała, zaś w przęsłach nurtowych nie ma w tym czasie pokrywy lodowej. Zamarzająca woda zwiększa swoją objętość i jednostronnie obciąża filary, po których przeciwnych stronach nie ma jeszcze lodu. Lód wywiera także znaczne obciążenia statyczne skierowane ku górze, gdy filar jest otoczony taflą lodową i przy tym następuje przybór wody. Wiele jarzm drewnianych zostało w ten sposób wyrwanych z gruntu. Z katastrofalnym działaniem lodu jest związana historia pierwszego mostu przez Wisłę w Warszawie. Wzbudzał on zachwyt współczesnych. Most był drewniany. Jego budowę rozpoczęto za czasów Zygmunta Augusta w 1568 r. , a zakończono za Anny Jagiellonki w 1582 r. Budowniczym był mistrz Erazm Cziotko z Zakroczymia. Długość mostu wynosiła około 500 m, szerokość około 6 m; zawierał 22 przęsła rozpiętości 22-:-24 m. Spód konstrukcji był co najmniej 4 m nad wodą. [hasła pokrewne: viega advantix, magnolia budzów, aranżacja wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacja wnętrz magnolia budzów viega advantix

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved