Andezyt

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Najważniejszą cechą niektórych odmian andezytu jest wysoka odporność na działanie kwasów, a stąd możność stosowania w przemyśle chemicznym i urządzeniach kwasoodpornych. Ze względu na tę właśnie cechę i duże zapotrzebowanie przemysłu chemicznego otwarto i uruchomiono drugi kamieniołom andezytu koło Szczawnicy. Z andezytu wykonano okładziny elewacji Banku Gospodarstwa Krajowego, obecnie Bank Inwestycyjny w Warszawie na rogu Nowego Światu i Al. Jerozolimskich. źle dobrana faktura nie ujawnia zalet plastycznych tego materiału. Skały bazaltowe występują w Polsce n terenach Dolnego i Górnego Sląska. Teoretycznie bazalty nadają się do celów budowlanych przede wszystkim jako materia najbardziej odporny na działanie czynników atmosferycznych i na zdolność przyjmowania wysokiego i trwałego poleru. Wszystkie jednak czynne kamieniołomy bazaltu są eksploatowane drogą odstrzałów amonitowych dla celów drogowych i do wyrobu kruszywa. Uzyskanie większych bloków bazaltowych jest trudne. W obróbce ręcznej i maszynowej jest bardzo pracochlonny i trudny. Wspomnieć natomiast należy o tufach wulkanicznych, lekkich i bardzo porowatych skałach powstałych z pyłów wulkanicznych. Znane są łomy tufu w Filipowicach, eksploatowane dla celów budownictwa wiejskiego. Cechy fizyczne tufów filipowickich: ciężar objętościowy okolo 8, porowatość około 30%, przy małej stosunkowo nasiąkliwości, wynoszącej około 510 wagowo, ścieralność na tarczy Boehmego 0,60 cm3/cm2. Kolor skały jasnoczerwony, budowa drobnoziarnista, porfirowa. Skład skały: skalenie, kwarc i biotyt. Ze względu na mały ciężar objętościowy, dużą porowatosć i niewielką nasiąkliwość, tufy filipowickie nadają się jako materiał konstrukcyjny do budownictwa mieszkaniowego i są szeroko stosowane w okolicznym budownictwie wiejskim. Biorąc pod uwagę łatwość obróbki oraz dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych, należałoby wprowadzić tę skałę do budownictwa wielkomiejskiego. [przypisy: montaż grzejnika cena, montaż grzejnika cena Wrocław, montaż grzejnika cena Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diagmed włocławek gabloty informacyjne montaż grzejnika cena

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved