Racjonalne przemieszczenie ludności i rozmieszczenie oraz przekształcenie osiedl

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Na tym właśnie polu pracy badane jest, rozważane i decydowane racjonalne przemieszczenie ludności i rozmieszczenie oraz przekształcenie osiedli na przestrzeni całego kraju lub jego fragmentów. Plany krajowy i regionalne decydują ogólnych zarysach na podstawie racjonalnie przeprowadzonych badań o celowym rozmieszczeniu ludności, odpowiednio do jej struktury zawodowej w całości kraju i w poszczególnych jego regionach i na podstawie tych warunków przyrodzonych i gospodarczych, które umożliwiają udostępnienie, postęp i upowszechnienie najszersze współczesnych zdobyczy cywilizacji. Bedą to warunki życia człowieka, objęte układem geograficznym, geologicznym, topograficznym i klimatycznym. Urodzajna gleba i odpowiedni klimat dla warsztatu pracy rolnika i ogrodnika, nadzwyczaj ważne dla całości gospodarki zasoby leśne, złoża mineralne, warunkujące rozwój poszczególnych gałęzi przemysłu, źródła energii w postaci wegla i wody oraz gazów ziemnych, obfitość wód nieodzowna dla wszelkich form istnienia człowieka i organizacji jego pracy rolniczej, ogrodniczej, rzemieślniczej i przemysłowej — oto zespół warunków, na których opiera się istnienie i skupianie się w mniejsze i większe osiedla i miasta ludności calego kraju. W tych ramach rozwija się wieś, a w dalszym ciągu następują procesy urbanizacji, prowadzące do powstawania miast i założeń przemysłowych o różnorodnej skali i typie. Ujmując zagadnienie mieszkalnictwa w powyższych ramach, zdamy sobie łatwo sprawe z różnorodności kształtu mieszkania i domu w miastach czasów ubiegłych i w mieście współczesnym. Różnorodność czynników współczesnej cywilizacji w jeszcze wyższym stopniu, niż w wiekach ubiegłych, wpływa na różnolitość wymagań i możliwości w budowie mieszkania współczesnego. W przeciwieństwie do skrajnie indywidualistycznego i w rezultacie zupełnie bezplanowego budownictwa mieszkaniowego ostatniego stulecia, urbanista współczesny w pracach swych winien poznać i uwzglednić bardzo wszechstronnie warunki społeczne i gospodarcze doby obecnej i liczne formy rozwijającego się współżycia społecznego ludności miasta dzisiejszego. Współpraca milionowych rzesz pracowników fizycznych i umysłowych w wielkich organizacjach przemysłu, handlu i transportu, wychowanie fizyczne i duchowe dzieci i młodzieży, szkolnictwo i oświata, zdrowotność, wypoczynek i rozrywka po pracy, opieka społeczna i ponad wszystkim — rozwój i upowszechnienie kultury wśród najszerszych warstw społecznych dyktują kierunek zupełnie określony w kształtowaniu mieszkania i domu nowoczesnego. [patrz też: gruntowy wymiennik ciepła cena, aranżacja wnętrz, piasek gliniasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacja wnętrz gruntowy wymiennik ciepła cena piasek gliniasty

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved