Formuła rozwiązania w formie architektonicznej i urbanistycznej

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Formuła ta zastosowana do różnych typów zabudowy daje wytyczne do ich wyboru z punktu widzenia oświetlenia oraz przewietrzania mieszkań, domów i całych bloków oraz kompozycji krajobrazu miejskiego. Natomiast pozostają do zbadania i ustalenia strony: architektoniczna, komunikacyjna i gospodarcza tego zagadnienia, Wymagają one szczegółowego ustalenia warunków miejscowych i tylko tą drogą można osiągnąć rozwiązania właściwe i celowe. Żadna z góry narzucona formuła nie może dać w każdej poszczególnej sytuacji rozwiązania racjonalnego i dojrzałego w formie architektonicznej i urbanistycznej. Ogromna rozpietość typów zabudowy poczynając od domu parterowego lub jednopiętrowego, a kończąc na wieżowcach o kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu piętrach, zmusza do nader oględnej i wszechstronnej analizy ich stron dodatnich i ujemnych przed po wzięciem decyzji, Praktyka i badania prowadzone w Europie i w Ameryce podkreślaja wielokrotnie strony dodatnie typów zabudowy w granicach kondygnacji. Domy wyższe wymagają nieraz bardzo skomplikowanych urządzeń technicznych. nader kosztownych zarówno w budowie, jak i w użytkowaniu, i nadają się raczej dla małych mieszkań kosztownych, luksusowych, względnie hotelowych. Dalsze i bardziej dokładne krystalizowanie typu zabudowy wiąże się ściśle z dwoma pojęciami podstawowymi w urbanistyce współczesnej, a mianowicie z gęstością zaludnienia i intensywnością zabudowy. Gęstość zaludnienia w układzie urbanistycznym określa się ilością mieszkańców przypadającą na jeden hektar. Cyfra ta jednakże jest dość płynna w wypadku konkretnego określenia ilości ludzi zamieszkujących na danej jednostce powierzchni miasta. Ogólna ilość mieszkańców miasta podzielona przez ilość hektarów jego powierzchni daje w tym wypadku cyfrę najzupełniej złudną. Tak np. w Warszawie, posiadającej w r. 1939 ponad mieszkańców i ponad 12.000 hektarów, prawie cala ludność jest skupiona na powierzchni około 3.000 ha. [hasła pokrewne: efli kościan, mrowka tarnow, tapeta do pokoju dziecka ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: efli kościan mrowka tarnow tapeta do pokoju dziecka

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved