Dzielnice śródmiejskie wielkich miast

Filed Under: Uncategorized    by: admin

W dzielnicach śródmiejskich wielkich miast, w skomplikowanych warunkach technicznych i ekonomicznych i przy bardzo kosztownych rozwiązaniach komunikacyjnych, może ona osiągnąć kwotę kilkudziesięciu lub nawet kilkuset złotych. Tak wielkie obciążenie odbija się bezpośrednio na kosztach domu i mieszkania; prowadzi ono często do charakterystycznego objawu emigracji mieszkańców do dzielnic tańszych i pozostawienia kosztownego terenu Śródmieścia na potrzeby handlu, biurowości, reprezentacji itd. Dzielnice śródmiejskie stolic europejskich i wielomilionowych miast amerykańskich z Londynem i New Yorkiem na czele ilustrują fakty te w sposób jaskrawy; ceny terenu, podbijane w dodatku spekulacją, dochodzą tam do kilkunastu tysięcy złotych za jeden metr kwadratowy. Racjonalna oszczędność i celowość układu sieci wyposażenia polega na obsłużeniu jak największego terenu jak najmniejszą długością linii i powierzchni wyposażenia (tj. bruków, przewodów, kanałów, środków komunikacji itd.). Nie mówie tu oczywiście o racjonalnym i oszczędnym zaprojektowaniu technicznym i ekonomicznym samych tych urządzeń, gdyż przyjmuję je jako nieodzowną przesłankę nowoczesnej pracy urbanistycznej. W racjonalnie zaprojektowanych dzielnicach mieszkaniowych powierzchnia ulic, tj. jezdni i chodników, nie powinna w żadnym wypadku przekraczać 20% całej powierzchni dzielnicy. Omawiając wpływ układu sieci komunikacyjnych na kształtowanie bloku należy mieć zawsze na uwadze trzy wyżej omówione typy środków komunikacyjnych: jedne — korzystające z jezdni arterii ulicznej, drugie — posuwające się po własnych torach, lecz dające się choćby częściowo łączyć i krzyżować z ruchem ulicznym i trzecie — wyłączające wszelką z nimi styczność ze względu na szybkość i bezpieczeństwo pojazdów i przechodniów. Do drugiej grupy zaliczam tramwaje i kolejki elektryczne. Do trzeciej: koleje normalnotorowe, kolejki typu «metro» i ruch samochodowy na autostradach. Sieć pierwszej grupy, tj. arterie uliczne, wchodzi w ogólny układ planu urbanistycznego i narzuca pewne swoje warunki kształtom działki i bloku. Z naszego punktu widzenia przekreślamy dawne quasi reprezentacyjne kształtowanie ulicy, przy którym obowiązywało szeregowanie bogatych fasad okalających z obu stron ulicę i maskujących beznadziejnie smutne, chaotyczne i pozbawione Światła i powietrza wnętrza bloków- [więcej w: centralna informacja ksiąg wieczystych, centralna informacja ksiąg wieczystych projektowanie, centralna informacja ksiąg wieczystych wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych koksztys wniosek o przyłączenie do sieci gazowej

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved