Projekt urbanistyczny

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Projekt urbanistyczny obejmuje szczegółowe opracowanie fragmentów dotyczących potrzeb danego miasta i dąży do jak najlepszego dostosowania sieci do specjalnych potrzeb miejskich. Przykład sieci komunikacji wodnych zbudowanych na Zachodzie i posiadających ogromne znaczenie gospodarcze w życiu ekonomicznym Europy całej winien zwrócić naszą uwagę na tę dziedzinę. Masowy ruch towarów, wyzyskanie siły wodnej i jednoczesna ochrona od wylewów i katastrofalnych powodzi powinny odegrać wybitną rolę w budowie naszych miast i przy wyjątkowo dodatnim układzie rzek w całości państwa. Centralnie płynąca Wisła i jej obustronne dopływy, łatwość przeprowadzenia w kraju równinowym wielkich linii komunikacji wodnej z zachodu na wschód i z Bałtyku do morza Czarnego otwiera wielkie perspektywy gospodarcze dla wszystkich niemal większych miast polskich. Wszystkie te urządzenia, od najmniejszych do największych odgrywają ogromna role w krajobrazie miasta, w całości i w jego szczegółach, i winny być bardzo wszechstronnie studiowane nie tylko pod względem konstrukcyjnym, lecz właśnie z punktu widzenia krajobrazu i charakteru miasta. Sieć komunikacji lotniczej. Sieć ta rozwija się w krajach Europy i Ameryki nader pomyślnie i szybko. W dziedzinie prac urbanistycznych wymaga ona przewidywania w większych ośrodkach miejskich odpowiednich terenów na lotniska i zabudowania z nimi związane. Sprawą wielkiej wagi jest sytuowanie lotnisk jak najbliżej miasta w celu uniknięcia długich dojazdów i łączenie ich ze Śródmieściem jak najbardziej sprawnymi i przejrzystymi arteriami dojazdowymi. Komunikacja lotnicza odznaczająca sie największą szybkością i służąca głównie ruchowi osobowemu i pocztowemu nie powinna być hamowana trudnością i odległością dojazdów. Wielkość obszarów wymaganych dla lotniska i jego charakter techniczny wymaga szczegółowych studiów przy rozmieszczaniu terenów w ogólnym planie miasta. [patrz też: gruntowy wymiennik ciepła cena, aranżacja wnętrz, piasek gliniasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacja wnętrz gruntowy wymiennik ciepła cena piasek gliniasty

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved