Wzrastanie liczby samochodów

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Stracony czas przejścia od miejsca postoju i z powrotem, opłata dosyć wysoka 25—35 centów oraz powolny ruch w Śródmieściu, spowodowany przeciążeniem arterii i rytmizowaną sygnalizacją na skrzyżowaniach, w znacznym stopniu przekreślają zalety posiadania samochodu. Objawy te, zaledwie spostrzegane w Europie, w miastach amerykańskich wytworzyły swoisty problem, nie dający się rozwiązać w granicach nadzwyczaj intensywnie zabudowanego śródmieścia. Nawet wznoszenie wielopiętrowych garaży postojowych, pomijając sprawę kosztów, nie daje rozwiązania idealnego. Te objawy wprost wybuchowego aż do ostatnich czasów wzrastania liczby samochodów przekreśliły jego wartość w użytkowaniu codziennym do tego stopnia, że w wielu wypadkach w Śródmieściu New Yorku i Chicago można najprędzej dostać sie do celu pieszo. Z tym większym przeto naciskiem należy zagadnienie to rozwiązywać w planach urbanistycznych nowoczesnych, przewidując place postojowe przy instytucjach, zatrudniających dużą liczbę pracowników lub przyciągających znaczne rzesze interesantów, w intensywnie zabudowanych dzielnicach handlowo-biurowych, w dzielnicach spacerów, sportów i rozrywek, w ważnych węzłach komunikacyjnych, jak dworce kolejowe i autobusowe, porty itp. To, co zostało tu omówione w stosunku do różnorodnych arterii komunikacyjnych, stanowi ogólny szkielet konstrukcyjny podstawowych sieci na obszarze miasta. Nasuwają się tylko jeszcze pewne uwagi w stosunku do linii o specjalnym przeznaczeniu. Arterie specjalne — przeznaczone dla obsługi dworców, portów, stacji towarowych, lotnisk, stadionów sportowych, cmentarzy itd. odpowiednio do swych szczególnych zadań, winny posiadać odpowiedni układ, łączność z całością arterii oraz właściwe przekroje podłużne, poprzeczne i odpowiednią formę architektoniczną, wyrażoną w materiale budowlanym lub ogrodniczym. Arterie spacerowe lub pasma parkowe — ułożone zasadniczo w kierunkach promieniowych ku peryferiom miasta — prowadza do obszarów leśnych, parkowych, wodnych, wybitnych punktów krajobrazowych, terenów sportowych itp. [patrz też: gruntowy wymiennik ciepła cena, aranżacja wnętrz, piasek gliniasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacja wnętrz gruntowy wymiennik ciepła cena piasek gliniasty

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved