Racjonalny program mieszkaniowy

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Racjonalny program mieszkaniowy łączy sie ściśle z rozmiarami i uksztaltowaniem wyżej wymienionych przestrzeni zielonych i z kierownicza myślą kompozycji architektonicznej. Prowadząc do syntezy poszczególnych czynników i wpływów, kształtających dziedzinę mieszkaniową w projekcie miasta, należy podkreślić sprawy następujące: Warunki przyrodzone, tj. kierunki stron Świata w danym terenie i nasłonecznienie; kierunki panujących wiatrów; rzeźbę i charakter terenu (płaski, falisty lub górzysty) i wynikające z tego typowe spadki działek i ulic, nośność gruntu i związane z tym granice jego obciążenia w fundamentach projektowanych budynków. Warunki skanalizowania i zaopatrzenia w wodę. Warunki te określają zwykle w ogólnych zarysach typ zabudowy. Dążąc do najlepszego naświetlenia wprowadzenia maksimum promieni słońca do wnętrza mieszkania orientujemy się w sytuowaniu domu kierunkami stron świata. Przyjmując w zasadzie dom dwutraktowy dążymy do możliwie równomiernego naświetlenia obu jego traktów. W tym celu obieramy kierunek zasadniczy domu z północy na południe z lekkim odchyleniem paru stopni ku wschodowi lub zachodowi, tj. orientujemy go na godzinę 11-tą lub 13-tą. Dotyczy to przede wszystkim domów tworzących długie, mniej lub więcej zwarte i jednolite szeregi. Przy tym rozwiązaniu wprowadzamy do wnętrza domu intensywne światło w godzinach rannych z jednej strony domu i w godzinach popołudniowych — z drugiej strony.  Wynika z tego fakt niskiego na ogół położenia słońca nad horyzontem, a co za tym idzie, głębokiego zasięgu promieni Światła i słońca w głąb wnętrza domu w obu zaznaczonych porach tj. z rana i po południu. Duża ilość światła, zdrowotne i dezynfekujące właściwości promieni słonecznych, niezaprzeczalne wartości estetyczne słońca we wnętrzu mieszkalnym — oto kardynalne zalety właściwej sytuacji domu w stosunku do stron świata. W stosunku do naświetlenia znaczenie drugorzędne ma kierunek panujących wiatrów, [podobne: centralna informacja ksiąg wieczystych, centralna informacja ksiąg wieczystych projektowanie, centralna informacja ksiąg wieczystych wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych koksztys wniosek o przyłączenie do sieci gazowej

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved