Kształtowanie przekroju domu na terenach spadzistych

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Przyczyniają się one do szybkiego i dokładnego przewietrzenia poszczególnego domu i wnętrza dziedzińca, względnie bloku. Jednakże w wielu okolicach naszego kraju wiatry z określonych kierunków są tak długotrwałe i silne, że pożądanym się staje przeciwdziałanie im w pewnej mierze. Możemy więc poszczególne domy i całe ich szeregi tak ustawiać, aby ochraniać pewne przestrzenie od zbyt silnego i przykrego przewiewu. Dotyczy to w dużym stopniu ogródków indywidualnych, jak również. ogródków dla dzieci. miejsc wypoczynkowych, boisk sportowych, sadów i innych kultur ogrodniczych. Znaczną rolę w rozplanowaniu domów i całych bloków odgrywa rzeźba terenu. Teren płaski lub posiadajacy spadki paroprocentowe, nie tworzy żadnych trudności i pozwala bez ograniczeń uwzględniać w planie inne czynniki. Natomiast teren o spadkach przekraczających 10% może już wywołać trudności w prowadzeniu ulic i w wytyczaniu zasadniczych kierunków zabudowy, podyktowanych np. kierunkami stron Świata. Często spotykane spadki przekraczające 20% moga wpłynać bezpośrednio na zabudowę. Kształtowanie przekroju domu na terenach spadzistych o różnym nachyleniu domu i przestrzeni wolnej względnie ogrodowej, która go otacza. Dom winien być tak zaprojektowany pod względem gospodarczym i architektonicznym, aby istniejące nierówności terenu nie wywoływały skutków ujemnych w jego ostatecznym ukształtowaniu i kosztach budowy. W tych sytuacjach na terenach o spadkach kilkunastu procentowych lub ostrzejszych ma duże znaczenie najniższa kondygnacja domu, łącznie z przylegającymi ścianami i fundamentami. Z drugiej strony miarodajny jest również kształt otaczającej przestrzeni wolnej czy ogrodu, Przestrzeń ta powinna mieć spadki możliwie jednokierunkowe, idące równolegle do ściany frontowej domu lub, w gorszym wypadku, prostopadle do niej. O ile natomiast warstwice przebiegają skośnie do Ścian domu i tworzą wygięcia wichrowate, ukształtowanie ogródka nasunie bardzo znaczne trudności architektoniczne. [patrz też: centralna informacja ksiąg wieczystych, centralna informacja ksiąg wieczystych projektowanie, centralna informacja ksiąg wieczystych wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych koksztys wniosek o przyłączenie do sieci gazowej

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved