Jednostka sąsiedzka

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Owa «jednostka sąsiedzka» obejmuje przedszkola, szkoły, ośrodki zaopatrzenia (żywność, odzież itp.) i te urządzenia usługowe i kulturalne, które są nieodzowne dla normalnego bytowania danego zespołu ludności miejskiej. Współczesna praca urbanistyczna w Polsce idzie zdecydowanie w tym kierunku, aby koncepcję amerykańskiej «jednostki sąsiedzkiej» dalej rozwinąć, dostosować do postępującego demokratycznego rozwoju społecznego i do naglącej potrzeby zdobyczy cywilizacji technicznej i kultury dla najszerszych warstw społeczności miejskiej. Sprawą podstawową w planowaniu jest ogromne zacofanie Polski tak w obszarach wiejskich, jak i miejskich pod względem zagęszczenia ilości mieszkańców w stosunku do ilości izb. Gdy w krajach środkowej i zachodniej Europy przypada na jedną izbę 0,7—1,5 osób, to w mieszkaniach jednoizbowych w Polsce, których jest niestety najwięcej i to w złym stanie technicznym, przypada 3—4,5 osób na izbę. Przy czym należy zaznaczyć, że mieszkania jednoizbowe na Zachodzie należą do rzadkości. W wielkich miastach, a często i na wsi spotykamy niejednokrotnie zagęszczenie 6—7 i więcej osób na izbę. Staje się oczywiste, że przede wszystkim usunięcie braku mieszkań i naprawa ich stanu technicznego jest najaktualniejszym zadaniem w urbanistyce dzisiejszej. Nierozwiązanie tego zadania w najbliższych dziesiątkach lat grozi najcięższymi konsekwencjami w rozwoju biologicznym, kulturalnym i społecznym ludności całego kraju. Załączona tablica ilustruje powyższą sprawe odnośnie zagęszczenia, podając procentowo cztery zasadnicze typy mieszkań: Powyższe dane łącznie z obrazem mieszkalnictwa we wsi polskiej wskazują, że w najbliższych dziesiątkach lat należy zbudować mieszkania dobrze wyposażone co najmniej dla dziesięciu milionów ludności Polski. Jest to nieodzowny warunek jej podniesienia cywilizacyjnego i gospodarczego oraz społecznego. Należy przejść od mieszkań 1—2 izbowych do 3—4 izbowych i osiągnąć choćby najskromniejszą normę przeciętną krajów zachodnio-europejskich, niewiele przekraczających liczbę 1—1,5 osób na izbę. Praktycznie biorąc równa się to podwojeniu powierzchni mieszkaniowej całym kraju. I to właśnie stanowi istotę Programu urbanistycznego na ziemiach Polski łącznie pobudowaniem gmachów i warsztatów pracy i życia społecznego. [patrz też: gruntowy wymiennik ciepła cena, aranżacja wnętrz, piasek gliniasty ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacja wnętrz gruntowy wymiennik ciepła cena piasek gliniasty

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved