Nastapilo rozwarcie w zlaczach elementów tego pasa, które zostaly czesciowo rozwarstwione

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Rozpoczęte po katastrofie dochodzenie wykazało, że zasadniczo została ona spowodowana wyboczeniem ściskanego pasa kratownicy wskutek niewłaściwego zespolenia jego elementów. Nastąpiło rozwarcie w złączach elementów tego pasa, które zostały częściowo rozwarstwione. Ponadto stężenia łączące elementy pasa były zbyt słabe i nie mogły zapobiec jego deformacjom. W ostatecznych wnioskach komisja, która prowadziła dochodzenie podała następujące powody: katastrofa nastąpiła wskutek zniszczenia dolnych pasów – błędnie zaprojektowanych, sił, które doprowadziły do zniszczenia konstrukcji należało się spodziewać, dolny pas został zbadany przed wbudowaniem, a wyniki badania zatwierdzone przez Coopera, zastosowano zbyt łagodne wymagania techniczne, szczególnie naprężenia w konstrukcji znacznie przekroczyły dotychczas przyjmowane, zaś nikt z zainteresowanych nie wyciągnął z tego wniosków, w obliczeniach przyjęto zbyt małe obciążenia konstrukcji i nie sprawdzono tych założeń; gdyby nawet nie nastąpiło zniszczenie dolnego pasa, obciążenia użytkowe mostu przekroczyłyby znacznie przyjęte przy projektowaniu; katastrofa była więc nieunikniona – most nigdy nie byłby zdatny do eksploatacji. A zatem katastrofa została spowodowana przez błędne decyzje fachowców, którym co prawda nie można było zarzucić popełnienia formalnych uchybień lub braku wiadomości zawodowych, lecz nie stanęli oni na wysokości zadania przy rozwiązywaniu nowych i trudnych problemów technicznych. Należy podkreślić, że żaden z projektantów nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji, jakie ma duża wielkość konstrukcji. [przypisy: centralna informacja ksiąg wieczystych wnętrz, diagmed włocławek, centralna informacja ksiąg wieczystych ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych diagmed włocławek wniosek o przyłączenie do sieci gazowej

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved