Złoża piaskowców

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Największe złoża piaskowców w Polsce znajdują się w rejonie Karpat, następnie w rejonie Gór Swiętokrzyskich i wreszcie w Sudetach i niektórych okolicach Dolnego Sląska. Piaskowce rejonu Karpat należą przeważnie do formacji fliszowych. Jest to pewien szczególny sposób zalegania skał osadowych, w którym osady piaszczyste i ilaste powtarzają się rytmicznie. Kamieniołomów eksploatowanych przemysłowo i dostatecznie technicznie wyposażonych jest w tym rej on niewiele , natomiast skał zawierających dobry lub bardzo dobry materiał do celów budowlanych jest dużo. Wiek tych piaskowców jest stosunkowo młody i waha się od dolnej kredy do średniego trzeciorzędu. Południe Polski to rejon powstawania wielkich budowli wodnych, elektrowni, zapór i zbiorników. Jest to jednocześnie rejon gdzie każda budowa kolejowa, czy drogowa wymaga dużej ilości mostów, przepustów i wiaduktów, toteż znajomość złóż kamienia naturalnego tego rejonu i miejsc, w których jest on eksploatowany może być bardzo pożyteczna. Piaskowce godulskie występują w rejonie Wadowice-Kalwaria w trzech poziomach. Najlepszy materiał uzyskuje się z poziomu środkowego w czynnych stale lub okresowo kamieniołomach w Brennie, w Straconce, w Górkach Wielkich koło Skoczowa i Ustroniu pow. Cieszyn. Barwa tych piaskowców jasnoszarą, przechodząca w odcienie zielonkawe, struktura średnio i drobno ziarnista, spoiwo krzemionkowo -wapienne , Przeciętne cechy fizyczne: ciężar objętościowy około 2,70, wytrzymałość na ściskanie 1,000 do 1.800 kG/cm2, ścieralność na tarczy Boebmego – 0,28 cm3/cm2, nasiąkliwość około 1,2 wagowo. Wymiary standartowe bloków przeciętnie 1.50 x 1. 20 :x: 1.00. Piaskowce wąchockie wydobywane są z kamieniołomu leżącego na południowo-wschodnim skraju Wąchocka. Są to piaskowce średnio i gruboziarniste, barwy ciemnowiśniowej, o spoiwie żelazisto- krzemionkowym, zaliczane do dolnego triasu. [więcej w: montaż grzejnika cena, montaż grzejnika cena Wrocław, montaż grzejnika cena Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diagmed włocławek gabloty informacyjne montaż grzejnika cena

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved