Katastrofy mostów stalowych Groznym zjawiskiem

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Katastrofy mostów stalowych Groźnym zjawiskiem, prowadzącym do awarii i katastrof jest zmęczenie materiału konstrukcji. Istotą zmęczenia jest powstawanie w materiale mikrorys i zwiększenie się ich wielkości. Ogólnie należy stwierdzić złożoność tego zjawiska i występowanie przy tym wielu możliwych powodów uszkodzenia konstrukcji. Zmęczenie następuje szybciej przy niewystarczającej plastyczności materiału. Może to być cechą wynikłą w procesie wytwarzania, ale może także zostać wywołane utwardzeniem materiału wskutek przyjętej technologii wykonania konstrukcji, na przykład przy spawaniu jej elementów lub wskutek znacznego obniżenia temperatury w czasie użytkowania mostu. Zmęczenie materiału występuje zwłaszcza w elementach poddawanych częstym zmianom sił wewnętrznych w zakresie ściskanie – rozciąganie, a także przy intensywnej wibracji konstrukcji. Materiał ulega zmęczeniu szczególnie w elementach, w których istnieje koncentracja naprężeń, a więc przy otworach i w miejscach znacznych niepłynnych zmian przekrojów. Dużo awarii i katastrof spowodowanych rozmaitymi przyczynami miało w rzeczywistości swoje źródło w osłabieniu konstrukcji mostów przez korozję. Proces ten przebiega na ogół w sposób powolny i nie równomierny. Miejscowe zmniejszenie przekroju elementu przez korozję powoduje koncentrację naprężeń i sprzyja rozwojowi zjawisk zmęczeniowych. Przy zaawansowanej korozji konstrukcja może zostać uszkodzona lub zniszczona nawet przy nie dużym przeciążeniu, a także wskutek wzrostu naprężeń wywołanych zmianami temperatury lub wskutek wystąpienia obciążenia udarowego. [hasła pokrewne: wniosek o przyłączenie do sieci gazowej, aranżacja wnętrz, gabloty informacyjne ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: aranżacja wnętrz gabloty informacyjne wniosek o przyłączenie do sieci gazowej

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved