Podstawy konstrukcyjne terenów mieszkaniowych

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Trzecia dziedzina studiów objęła podział szczegółowy terenów i rozwiązanie sieci komunikacyjnych różnego rodzaju. Powstał przed nami ten sposób wszechstronnie przemyślany i dobrze zbudowany szkielet organizmu miejskiego. A jednocześnie, na podstawie poprzednio przeprowadzonych badań ekonomicznych, społecznych i demograficznych, skrystalizował się już program mieszkaniowy i gospodarczy danego miasta. Należy więc teraz dalej rozwijać projekt urbanistyczny i budować najistotniejsze organy miasta, tj. dzielnice mieszkaniowe oraz dzielnice i warsztaty pracy. Jak to już wielokrotnie zaznaczałem, jest to funkcja podstawowa miasta wszystkich epok i narodów — cel ostateczny, któremu trzeba podporządkować wszelkie zabiegi i wysiłki organizacyjne, gospodarcze i techniczne. Ogół prac objętych dziedzinami poprzednio omówionymi stanowi tło, na którym rozwija się szeroko i w sposób racjonalny sprawa nowocześnie ujętego mieszkania, Dobrze pomyślane i oparte na wynikach poprzednich analiz mieszkanie, dostosowane do potrzeb i możliwości gospodarczych i społecznych jego mieszkańców i całego kraju, jest podstawową i miarodajna komórka nowoczesnego organizmu miejskiego. Zbudowana na realnym programie gospodarczym winna ona wyzyskiwać jak najdalej bogate środki techniki budowlanej, zdrowotnej i komunikacyjnej, jak również sztuki architektonicznej i ogrodniczej. I powinna sie stać w swej wielkiej masie, odpowiadającej potrzebom ludności miejskiej, głównym i podstawowym tworzywem dojrzałej formy urbanistycznej i architektonicznej. Z jednej lub kilku takich komórek urbanistycznych, tj. mieszkań, tworzy się dom, z kilku lub kilkunastu domów — blok urbanistyczny, z grupy bloków wyrasta dzielnica. A z kilku lub więcej dzielnic mieszkaniowych, łącznie z dzielnicami warsztatów pracy rodzi się organiczna całość urbanistyczna, tj. miasto. W najściślejszym związku z ukształtowaniem komórki urbanistycznej, tj. mieszkania, leży otaczająca ją bezpośrednio lub pośrednio przestrzeń wolna w postaci dziedzińca, ogrodu indywidualnego czy zespołowego, parku, przestrzeni zielonych itp. Opracowanie szczegółowego programu mieszkaniowego 1 jego rozwiązanie w projekcie urbanistycznym opieramy na dokładnej analizie warunków przyrodzonych, ekonomicznych, demograficznych i technicznych, zawartej w pierwszej i drugiej dziedzinie studiów. [patrz też: centralna informacja ksiąg wieczystych, centralna informacja ksiąg wieczystych projektowanie, centralna informacja ksiąg wieczystych wnętrz ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: centralna informacja ksiąg wieczystych koksztys wniosek o przyłączenie do sieci gazowej

Archiwum

© Copyright 2021 aranżacje wnętrz All Rights Reserved