Formuła rozwiązania w formie architektonicznej i urbanistycznej

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Formuła ta zastosowana do różnych typów zabudowy daje wytyczne do ich wyboru z punktu widzenia oświetlenia oraz przewietrzania mieszkań, domów i całych bloków oraz kompozycji krajobrazu miejskiego. Natomiast pozostają do zbadania i ustalenia strony: architektoniczna, komunikacyjna i gospodarcza tego zagadnienia, Wymagają one szczegółowego ustalenia warunków miejscowych i tylko tą drogą można osiągnąć rozwiązania właściwe i celowe. Żadna z góry narzucona formuła nie może dać w każdej poszczególnej sytuacji rozwiązania racjonalnego i dojrzałego w formie architektonicznej i urbanistycznej. Ogromna rozpietość typów zabudowy poczynając od domu parterowego lub jednopiętrowego, a kończąc na wieżowcach o kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu piętrach, zmusza do nader oględnej i wszechstronnej analizy ich stron dodatnich i ujemnych przed po wzięciem decyzji, Praktyka i badania prowadzone w Europie i w Ameryce podkreślaja wielokrotnie strony dodatnie typów zabudowy w granicach kondygnacji. Domy wyższe wymagają nieraz bardzo skomplikowanych urządzeń technicznych. nader kosztownych zarówno w budowie, jak i w użytkowaniu, i nadają się raczej dla małych mieszkań kosztownych, luksusowych, względnie hotelowych. Dalsze i bardziej dokładne krystalizowanie typu zabudowy wiąże się ściśle z dwoma pojęciami podstawowymi w urbanistyce współczesnej, a mianowicie z gęstością zaludnienia i intensywnością zabudowy. Gęstość zaludnienia w układzie urbanistycznym określa się ilością mieszkańców przypadającą na jeden hektar. Cyfra ta jednakże jest dość płynna w wypadku konkretnego określenia ilości ludzi zamieszkujących na danej jednostce powierzchni miasta. Ogólna ilość mieszkańców miasta podzielona przez ilość hektarów jego powierzchni daje w tym wypadku cyfrę najzupełniej złudną. Tak np. w Warszawie, posiadającej w r. 1939 ponad mieszkańców i ponad 12.000 hektarów, prawie cala ludność jest skupiona na powierzchni około 3.000 ha. [hasła pokrewne: Meble na wymiar, deska tarasowa, remonty ]

Skoordynowanie warunków przyrodzonych oraz warunków wyposażenia

Filed Under: Uncategorized    by: admin

Możliwie celowe skoordynowanie warunków przyrodzonych oraz wspomnianych warunków wyposażenia, prowadzi do sytuowania domów w długich szeregach i grupach, zorientowanych w sposób właściwy do stron Świata. Szeregi te mogą się składać z domów luźno stojących w pewnych mniejszych lub większych odległościach jeden od drugiego, lub też mogą prostopadłe do linii frontu. Zupełna jednolitość podstaw społecznych i gospodarczych, założeń konstrukcyjnych i formy architektonicznej stanowi jego nieodzowną cechę charakterystyczną. Bogactwo formy architektonicznej, oparte na zastosowaniu choćby nawet różnych, ale harmonijnie związanych typów zabudowy, szerokie zastosowanie pierwiastka ogrodowego i wyzyskanie uroków miejscowej przyrody, tworzą z bloku. Szczegół dobrze rozplanowanego bloku z domami jednorodzinnymi w szeregach i grupach. stanowić jednolitą zabudowę o mniejszej czy większej wysokości. O ile domy stojące luźno w należytej odległości jeden od drugiego mają zabezpieczone racjonalne oświetlenie i przewietrzenie wnętrz 1 nie są zbytnio uzależnione od orientacji, o tyle domy stanowiące jednolite szeregi wymagają sytuacji dobrze przemyślanej. W określeniu wzajemnej odległości grup i szeregów domów gra rolę decydującą kąt nachylenia, pod którym Światło dzienne, a przede wszystkim promienie słońca, wpadają do wnętrza pokoju. Uwzględniając przeciętne niskie położenie słońca w naszych szerokościach geograficznych przyjmiemy w naszych rozważaniach za miarodajny kąt 300 . Stąd wniosek, że odległość domów powinna być co najmniej dwukrotnie większa od ich wysokości. Dotyczy to w równym stopniu odległości pomiędzy sobą domów pojedynczych, stojących luźno lub ulicy, albo też po dwóch długich stronach wnętrza bloku. Można ten stosunek wysokości domu do szerokości wnętrza bloku wyrazić wzorem: Su (szerokość ulicy) > 2 w (wysokość domu) Sb (szerokość wnętrza bloku) > 2 w wzór ten wyraża podstawową zależność tych wielkości. W praktyce mogą się zdarzać znaczne odchylenia poniżej lub powyżej wskazanego racjonalnego minimum. Mianowicie odstępy te będą znacznie mniejsze w blokach o najintensywniejszej zabudowie dzielnic Śródmiejskich, natomiast mogą być znacznie większe przy obfitym zaopatrzeniu mieszkań w przestrzenie zielone w postaci czy to ogródków indywidualnych, czy zespołowych, związanych kompozycyjnie z przylegającymi domami. [przypisy: Hydraulika siłowa, pokrycia dachowe, deska elewacyjna ]

© Copyright 2017 Homedesign – twoje wymarzone wnętrze All Rights Reserved
Redakcja